Prima pagină   »  Despre Noi   »  Participări

Participări

   

APT Bălţi este reprezentată în cadrul Comisiei Teritoriale pentru Consultări şi Negocieri Colective (CTCNC) care este un organ tripartit constituită în scopul realizării bazelor de reglementare a relaţiilor din sfera muncii şi din sfera social-economică din mun. Bălţi.

Comisia are un rol consultativ la elaborarea strategiilor şi politicilor social-economice la nivel teritorial, la aplanarea situaţiilor conflictuale apărute între partenerii sociali.

Comisia include în componenţa sa 12 membri şi 6 membri supleanţi (cîte 4 membri şi 2 membri supleanţi, numiţi de fiecare partener social) după cum urmează:

1) 4 membri şi 2 membri supleanţi ai autorităţilor administraţiei publice locale, numiţi de conducătorii acestor autorităţi;

2) 4 membri şi 2 membri supleanţi ai sindicatelor, numiţi de organele sindicale teritoriale;

3) 4 membri şi 2 membri supleanţi ai patronatelor, numiţi de patronatele teritoriale;

Membrii şi membrii supleanţi ai comisiilor teritoriale sînt numiţi pe o perioadă de 3 ani.